Exhibition Endlessly Close

Untitled photo
Untitled photo

Solo exhibition in Djurgårdskyrkan
23 March to 23 April, 2023. 
Part of Stockholm Culture Night 22 April.

"Endlessly close", it is an opposite, a feeling, a light, a presence, something that can almost be touched, but not seen. Something you want to say but can't form the words around.

Photographing nature and the night is for me a kind of meditation, a vision and conversation, and to breathe. The connection to everything is in the present, in this moment. It is a feeling of love and a longing for something elusive lost. Something Endlessly close but still not there.

A wonder at the small near and the infinite, in a small snail and in the endless Milky Way. In the bent branches and roots of the trees that carry a kind of message about magic, mystery and love.

"I want to capture the endlessly close, light, shadows, space, calm and presence in my art. The feeling in the space, in a state of wonder and that all is interconnected.”


Djurgårdskyrkais small church at Djurgården in Stockholm.
Visiting adress: Djurgårdsvägen 74 Stockholm.

Vernissage is 23 March at 15.00-18.00.
Please let me know if you come. (sanna.hagstrom@hotmail.com or use contact page.)

Please see opening hours at Djurgårsdkyrkans webpage also more information about the small gallery.

Opening hours:
Tuesdays to Saturdays between 12.00 - 15.00
Sundays, Church service between 11.00 - 15.00
Closed on Mondays and closed between 27-31 of March.

22nd of april the exhibition is a part of Stockholm Culture Night. Open between 18.00 - 24.00

Stockholm Culture Night (Kulturnatt Stockholm) is the night when Stockholm’s cultural scene opens its doors to the public for free. In 2023 the Culture Night will take place on the 22nd of April and all venues will be open from 18:00 to 24:00. The Culture Night is a collaboration between the City of Stockholm and Stockholm’s cultural scene. 


In Swedish

Separatutställning i Djurgårdskyrkan
23 mars till 23 april 2023.
Del av Stockholms kulturnatt 22 april.

"Oändligt nära", det är en motsats, en känsla, ett ljus, en närvaro, något som nästan går att ta på, men inte syns. Något du vill säga men inte kan forma orden kring.

Att fotografera naturen och natten är för mig ett slags meditation, ett seende och samtal, att andas. Kopplingen till allt finns i nuet, i ögonblicket. Det är en känsla av kärlek och en saknad efter något svårfångat förlorat. Något oändligt nära men ändå inte där.

En förundran över det lilla nära och det oändliga, i en liten snigel och i den oändliga Vintergatan. I trädens böjda grenar och rötter som bär ett slags budskap om magi, mystik och kärlek.

"Jag vill fånga det oändligt nära, ljuset, skuggorna, rymd, lugn och närvaron i min konst. Känslan i mellanrummet, i ett tillstånd av förundran och att allt hänger ihop."

Djurgårdskyrkan är en liten kyrka på Djurgården i Stockholm.

Besöksadress: Djurgårdsvägen 74 Stockholm.

Vernissage är 23 mars kl 15.00-18.00. Vänligen meddela mig om du kommer. (sanna.hagstrom@hotmail.com eller använd kontaktsidan.)

Se öppettider på Djurgårsdkyrkans hemsida även mer information om det lilla galleriet.

Öppettider:
Tisdagar till lördagar mellan 12.00 - 15.00
Söndagar, Gudstjänst mellan 11.00 - 15.00
Stängt måndagar och stängt mellan 27-31 mars.
Den 22 april är utställningen en del av Stockholms kulturnatt. Öppet mellan 18.00 - 24.00

Stockholms kulturnatt är kvällen då Stockholms kulturscen slår upp portarna för allmänheten gratis. År 2023 äger Kulturnatten rum den 22 april och alla lokaler kommer att ha öppet från 18:00 till 24:00. Kulturnatten är ett samarbete mellan Stockholms stad och Stockholms kulturscen.

Magic morning by Sanna Hagström
Untitled photo